"W i t j c i e   w   n a s z e j

B A J C E . . ."

 

Serdecznie witamy wszystkich Przedszkolaków i Rodziców w nowym roku szkolnym 2016/2017. W tym roku hasło przewodnie naszej pracy brzmi „Pogłębianie współpracy z rodzicami i środowiskiem- rola wydarzeń przedszkolnych w kształtowaniu pożądanych postaw i wartości społecznych".

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać informacje dotyczące wydarzeń w przedszkolu, ciekawych zajęć oraz zdjęcia dzieci.