Opłaty

Opłaty za przedszkole reguluje USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.)

Opłaty za żywienie w przedszkolu regulują Zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków Nr 62/2018 z dnia 28 grudzień 2018 roku - zarządzenie